Яндекс.Метрика
Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал ФГБУН Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук
(Тувинский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН)
ШАГАА-БИЛЕ! 02.02.2022

ШАГАА-БИЛЕ!

Шаг бажы чылбырды,
Шагаа хүнү келди, өршээ-өршээ!
Чаа үнген чылывыс
Чаагай чолдуг, ак оруктуг болзун!
Эрги чылдың картаңгызы
Эргин ажып, какталыр болзун!
Эжен саңымны салып,
Эргий хараан тайгаларымның
Ээлеринге чажыым чажып,
Элбек дүжүттүг чылды диледим, өршээ-өршээ!
Ак сүдүм, чажып,
Артыш-шанаам чытталдырып,
Ак чемин дээжизин өргүп,
Алгыш-йөрээлим салдым, өршээ-өршээ!
Арат чонум кадык, сергек болуп,
Ажы-төлүм онча-менди доругуп өссүн, курай-курай!
Кышты сол ашкан малым
Кылын хар аккыжеге,
Часты менди эртип,
Чаш төлү доругуп өзер-ле болзун, курай-курай!
Хамчык-чуттуң каржы холу
Каптагайдан тайлып чидип,
Кожа чоннар өршээлдиг болуп,
Кончуг эми дээштиг болзун, курай-курай!
Инек чылының эргилдезинде
Итпек-хойтпак савазырап,
Ие черимниң оът-сигени
Ийлер, шаттар чаптылып өссүн, курай-курай!
Тараа тараан шөлдеривис
Далай дег дүжүдү чалгып чытсын, курай-курай!
Чаъс-чайык өйлей дүжүп,
Чалгыг улгадып, үерлевес болзун, өршээ-өршээ!


Тыва Республиканың Баштыңының Шагаа-биле байыр чедириишкини https://rtyva.ru/press_center/news/holidays/46867/
Поздравление Главы Республики Тыва с национальным праздником - Шагаа https://rtyva.ru/press_center/news/holidays/46868/
Владимир Путин поздравил всех буддистов с Новым годом по лунному календарю https://rtyva.ru/press_center/news/holidays/46869/

Возврат к списку